8-3

8-3

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

CV HH TPHCM

logo8

logo8

Cấp độ an ninh

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

  Đường dây nóng
  Cục Hàng hải Việt Nam
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  Cảng vụ Hàng hải Thành Phố Hồ Chí Minh
 +84-09834091111 / 0913138950
 +84-(0)28-39404151
HO CHI MINH CITY WEATHER
  • Số người truy cập:330731
  • Đang online:147
Kết quả giải quyết TTHC
Tháng 05/2021
Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết
100%
Hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật vào lúc 23:35 06/06/2021)
Thư viện ảnh
Sơ đồ đường đi