Bến đò Vàm Sát Rạch Cát

Thứ Năm, 10/01/2019, 14:59 GMT+7

Tên bến

Khu vực

Vị trí

Bến đò Vàm Sát Rạch Cát

Sông Soài Rạp

Bờ Cần Giờ: Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ
Bờ Long An: Xã Long Hựu, Cần Được, Long An