Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc Đại diện CVHHTPHCM tại Gò Gia

Thứ Năm, 13/06/2019, 10:40 GMT+7

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Gò Gia