Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ Ba, 13/08/2019, 14:46 GMT+7

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 769/TB-CVHHTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2019

     

THÔNG BÁO

 Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2019


 

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc đáp ứng các yêu cầu sau:

I. Số lượng, Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Điều hành viên Hệ thống VTS: 02 người.

2. Viên chức làm công tác thanh tra: 01 người.

3. Thủ tục tàu thuyền: 04 người.

4. Kế toán – Tài chính: 01 người.

5. Văn thư lưu trữ: 01 người.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Thời gian - Địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Thông tin chi tiết về nơi làm việc, điều kiện, tiêu chuẩn, mô tả công việc, thành phần hồ sơ,… xem file đính kèm