Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo nội bộ về triển khai các quy định tại Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL)

Thứ Tư, 11/09/2019, 14:11 GMT+7

Ngày 03/9/2019, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nội bộ của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Phòng Pháp chế đã chủ trì phối hợp phòng An toàn - An ninh hàng hải thực hiện giới thiệu về Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) cho các phòng chuyên môn, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ.

 

 

Ông Phạm Thanh Tuấn - chuyên viên phòng Pháp chế trình bày giới thiệu về Công ước, trong đó tập trung vào các tiêu điểm của Tổ chức Hàng hải Quốc tế năm 2020 (về phát triển bền vững tập trung vào biến đổi khí hậu và hệ sinh thái dưới nước), các Phụ lục Việt Nam vừa tham gia, trách nhiệm của chính quyền quốc gia tàu treo cờ, của Cảng vụ Hàng hải và của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện Công ước cũng như các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

 

Ông Nguyễn Văn Tân - chuyên viên phòng ATANHH trình bày giới thiệu về Phụ lục VI ngăn ngừa ô nhiễm khí thải từ tàu. Trong đó nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài và kiểm tra an toàn đối với tàu biển Việt Nam đối với các quy định mới tại Phụ lục VI.

 

Buổi đào tạo đã được các công chức, viên chức quan tâm và tham gia đầy đủ. Đồng thời các nhân viên cũng tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các nội dung liên quan đang triển khai như: quản lý rác thải từ tàu thuyền, cảng…, công tác kiểm tra hồ sơ, chấp hành các quy định và an toàn của tàu thuyền… Ngoài ra, tại buổi đào tạo cũng ghi nhận các khó khăn trong quá trình kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định được nội luật hóa của Marpol đối với các phương tiện thủy nội địa, cũng như công cụ kiểm tra các quy định mới còn hạn chế.

Kết thúc buổi đào tạo, Ông Ngô Quang Hưng - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đề nghị các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu để triển khai các quy định mới của Marpol và có phương hướng tham mưu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và Nội quy cảng biển phù hợp theo các tiêu chí của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và của Chính phủ trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố môi trường trong hoạt động hàng hải../.

 

Các bài đã đăng