Thông báo hàng hải về hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải (khu vực tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019)

Thứ Tư, 11/09/2019, 11:22 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải

 

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Kế hoạch số 3636/KH-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ về phối hợp triển khai tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019;

Căn cứ văn bản số 3887/UBND ngày 03/9/2019 của Ủy Ban nhân dân huyện Cần Giờ v/v đề nghị công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoạt động để phục vụ Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo thiết lập khu vực hạn chế hoạt động hàng hải tại khu vực:

  1. Vùng nước bãi biển trước khu vực Công viên thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cách bờ từ 300 - 500m). Thời gian hạn chế hoạt động hàng hải từ 22 giờ 00 đến 24 giờ 00 ngày 13 tháng 9 năm 2019.
  2. Vùng nước bãi biển trước khu vực Công viên thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cách bờ kè khoảng 20m). Thời gian hạn chế hoạt động hàng hải từ 10 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 13 tháng 9 năm 2019.
  3. Từ Rạch Cầu Đen đến trụ đèn Aval (báo hiệu hàng hải). Thời gian hạn chế hoạt động hàng hải từ 09 giờ 00 đến 13 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu thuyền hành trình qua khu vực trên phải tuân thủ các nội dung hướng dẫn sau:

- Giữ khoảng cách an toàn với khu vực diễn ra lễ hội Nghinh Ông.

- Hạn chế tốc độ, tăng cường công tác cảnh giới.

- Tuân thủ theo hướng dẫn của Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu, lực lượng hướng dẫn tại hiện trường.

Liên hệ Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu, số điện thoại: 028.37.719.174 (VTS), 028.39.404.151 (Trực ban) hoặc VHF kênh 16 để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn, hỗ trợ./.

 

Các bài đã đăng