Kết quả giải quyết TTHC tháng 9 năm 2019

Thứ Ba, 08/10/2019, 08:42 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 09.2019

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.002

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.002

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0