Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải, hạn chế lưu thông hàng hải (tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu)

Thứ Bảy, 19/10/2019, 08:41 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về phân luồng giao thông hàng hải, hạn chế lưu thông hàng hải

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo như sau:

  • Lúc 01h50 ngày 19/10/2019, tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm tại vị trí có tọa độ 10°32'47.7"N; 106°50'57.0"E (Hệ tọa độ WGS-84) - thượng lưu mũi An Thạnh, khu vực phao báo hiệu hàng hải số 28 luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu và một số container bị trôi trên sông.
  • Khu vực hạn chế lưu thông hàng hải: Từ ngã ba sông Đồng Tranh - Lòng Tàu đến ngã tư sông Bốn Mặt.
  • Thời gian: Từ 01h50 phút ngày 19/10/2019 đến khi có thông báo mới.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Nhằm đảm bảo an toàn hàng hải cho khu vực, tàu thuyền hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu (và ngược lại) tuân thủ các nội dung hướng dẫn sau:

  • Hành trình theo tuyến luồng hàng hải Soài Rạp hoặc tuyến luồng hàng hải Đồng Tranh - Gò Gia hoặc tuyến luồng hàng hải sông Dừa.
  • Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.
  • Thường xuyên liên lạc Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu để được hướng dẫn điều động.

Liên hệ Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS Sài Gòn -Vũng Tàu, số điện thoại: 028.37.719.174 (VTS), 028.39.404.151 (Trực ban) hoặc VHF kênh 16 để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn, hỗ trợ./.

 

Các bài đã đăng