Mớn nước khuyến cáo cho tàu ra, vào cảng theo tuyến luồng Soài Rạp

Thứ Bảy, 26/10/2019, 07:56 GMT+7