Thông báo hàng hải khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Thứ Ba, 29/10/2019, 16:23 GMT+7

Tài liệu đính kèm

Các bài đã đăng