Mớn nước khuyến cáo cho tàu ra, vào luồng Soài Rạp tháng 11/2019

Thứ Tư, 30/10/2019, 10:24 GMT+7