Kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2019

Thứ Sáu, 01/11/2019, 07:57 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 10.2019

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9729

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9729

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0