Mớn nước khuyến cáo cho tàu ra, vào luồng Soài Rạp tháng 11/2019

Thứ Tư, 13/11/2019, 10:33 GMT+7