Thông báo điểm xét tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 25/11/2019, 11:38 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm xét tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm