Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh triển khai điều tiết tàu thuyền vào, rời cảng biển TP. Hồ Chí Minh và trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity (ngày 02/12/2019)

Thứ Hai, 02/12/2019, 07:57 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh triển khai

điều tiết tàu thuyền vào, rời cảng biển TP. Hồ Chí Minh

và trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity

(ngày 02/12/2019)

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với chủ tàu, các sở ngành và đơn vị liên quan tích cực triển khai xử lý tai nạn tàu Vietsun Integrity, điều tiết lưu thông hàng hải, ngăn ngừa ô nhiễm tràn dầu, tìm kiếm và thu gom các container bị trôi nổi, chìm trên tuyến luồng. Tính đến ngày 01/12/2019, tổng số container đã rà quét, phát hiện và trục vớt được 128 container. Từ ngày 24/11/2019 đến 01/12/2019, Cảng vụ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thí điểm thí điểm cho 53 lượt tàu vào, rời cảng biển Tp. Hồ Chí Minh tuyệt đối an toàn qua tuyến luồng tạm được thiết lập tại khu vực tàu chìm. Trong đó:

- Tàu thí điểm vào cảng là 25 lượt, chiều dài tàu lớn nhất là 207m và mớn nước tàu lớn nhất là 9,80m;

- Tàu thí điểm rời cảng là 28 lượt, chiều dài tàu lớn nhất là 221,62m và mớn nước tàu lớn nhất là 9,40m.

Tàu APL Pusan (chiều dài: 207,40m; mớn nước: 9,0m) hành trình an toàn qua tuyến luồng tạm.

Trong thời gian tới, Cảng vụ sẽ tiếp tục điều tiết tàu thuyền có mớn nước lớn hành trình theo tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, các tàu thuyền khác sẽ được điều tiết hành trình theo tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, Sông Dừa, Sông Đồng Tranh.