Thông báo điều kiện khai thác tạm tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu khu vực tàu Vietsun Integrity chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số 28 luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Thứ Ba, 03/12/2019, 14:15 GMT+7