Góp ý Quyết định ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 11/02/2020, 15:53 GMT+7

Ngày 10/02/2020, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh nhận được văn bản số 706/STNMT-CTR ngày 06/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v góp ý Quyết định ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đề nghị quý doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:

- Nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

- Mọi ý kiến đóng góp gửi về Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 24/02/2020 (qua ông Phạm Thanh Tuấn - Phòng Pháp chế, số điện thoại: 0902526979, email: tuanpt@cangvuhanghaitphcm.gov.vn).

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo quý doanh nghiệp biết và triển khai, thực hiện.