Kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2020

Thứ Tư, 12/02/2020, 11:57 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 01.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

7.130

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

7.130

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0