Thông báo Hàng hải số 18/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/02/2020 Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng và trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

Thứ Tư, 19/02/2020, 09:09 GMT+7
Các bài đã đăng