Thông báo Hàng hải số 27/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/3/2020 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL - 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số "65" trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thứ Hai, 09/03/2020, 08:21 GMT+7
Các bài đã đăng