Kết quả giải quyết TTHC tháng 2 năm 2020

Thứ Sáu, 13/03/2020, 10:33 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 02.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

8054

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

8054

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0