ĐẢNG BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHỈ ĐẠO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thứ Sáu, 20/03/2020, 15:48 GMT+7

     Trong không khí chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ sở Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng; được sự thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp, cụ thể:

- Chi bộ Nội chính tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 09/3/2020.

- Chi bộ Nghiệp vụ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 11/3/2020.

- Chi bộ Thủ tục tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 12/3/2020.

- Chi bộ Điều hành – Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 16/3/2020.

 

 

Cử hành Lễ chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca

Tại đại hội, các chi bộ đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó các chi bộ đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các chi bộ, đồng chí Nguyễn Hải Nam - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi bộ, đặc biệt là công tác xây dựng báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn về những mặt đã đạt được; những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm để có phương hướng phát huy những thành tích đạt được; khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại Đại hội, các Chi bộ trực thuộc cũng đã lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ các điều kiện để bầu vào Chi ủy và bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Một số hành ảnh tại Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam tặng hoa chúc mừng Cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đồng chí Nguyễn Hải Nam, thừa ủy quyền của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam trao Giấy khen của Đảng ủy Cục HHVN cho Chi bộ Nội chính.

 

Chi đoàn Cảng vụ trình diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Chi bộ Thủ tục

Công tác Bầu cử (Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Các đảng viên có ý kiến tham luận tại Đại hội các chi bộ

Đảng viên và một số đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Nội chính,

nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đảng viên và một số đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Thủ tục,

nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đảng viên và một số đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ,

nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đảng viên và một số đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Điều hành – Kỹ thuật,

nhiệm kỳ 2020 - 2022