Lấy ý kiến về dự thảo Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam

Thứ Hai, 06/04/2020, 17:45 GMT+7
Kính gửi:
- Các doanh nghiệp cảng biển, bến phao;
- Các doanh nghiệp đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu thuyền.
 
     Triển khai ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1119/CHHVN-KHCNMT ngày 31/3/2020 v/v xin ý kiến về dự thảo Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu các quý doanh nghiệp thực hiện  nội dung sau:
   - Nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo dự thảo Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam (tài liệu được đăng tải tại website http://cangvuhanghaitphcm.com.vn/ Mục văn bản điều hành hoặc website http://www.vinamarine.gov.vn/ Mục Văn bản quy phạm pháp luật/ Văn bản dự thảo). 
   - Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 20/4/2020 (qua ông Phạm Thanh Tuấn - Phòng Pháp chế, số điện thoại: 0902526979, email: tuanpt@cangvuhanghaitphcm.gov.vn. 
   Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo quý doanh nghiệp biết và triển khai, thực hiện./.