Thông báo Hàng hải số 59/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/4/2020 Về việc chấm dứt hoạt hoạt động phao báo hiệu hàng hải "26C", "31A", "31B" phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Thứ Năm, 09/04/2020, 09:46 GMT+7
Các bài đã đăng