Thông báo Hàng hải số 61/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/4/2020 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng "S1", "S2" báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Thứ Năm, 09/04/2020, 10:11 GMT+7
Các bài đã đăng