Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo văn bản số 988/CHHVN-VTDVHH ngày 20/3/2020

Thứ Hai, 23/03/2020, 14:09 GMT+7