Kết quả giải quyết TTHC tháng 04 năm 2020

Chủ Nhật, 03/05/2020, 16:17 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 04.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

11.031

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

11.031

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0