Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Thứ Tư, 20/05/2020, 14:26 GMT+7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1653/CHHVN-KHCNMT ngày 14/5/2020 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu các quý doanh nghiệp thực hiện  nội dung sau:

  1. Nghiên cứu, thực hiện các quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn (tài liệu được đăng tải tại website http://cangvuhanghaitphcm.com.vn/ Mục “văn bản điều hành”). Trong đó tập trung vào nội dung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP.
  2. Khoản 1, Điều 1 quy định “Trường hợp cảng biển có nhiều bến cảng thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải chủ trì tổ chức lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cơ quan khí tượng thủy văn tại địa phương khu vực cảng biển quyết định lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định này”. Để có cơ sở triển khai, Cảng vụ đề nghị quý Doanh nghiệp chủ động đề xuất ý kiến xây dựng trạm quan trắc dữ liệu khí tượng thủy văn tại khu vực bến cảng, bến phao để Cảng vụ tổng hợp.

Văn bản đề xuất vui lòng gửi về Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 29/5/2020. Mọi thông tin đề nghị liên hệ ông Phạm Thanh Tuấn - Phòng Pháp chế (số điện thoại: 0902.526.979, email: tuanpt@cangvuhanghaitphcm.gov.vn) để được hỗ trợ.

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.