Thông báo Hàng hải số 110/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 02/6/2020 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000DWT Trạm Nghiền Xi Măng Phú Hữu

Thứ Tư, 03/06/2020, 10:41 GMT+7
Các bài đã đăng