Thông báo Hàng hải số 112/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/6/2020 Thông báo hàng hải về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải "H1", "H3" phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 - Giai đoạn 3 luồng SG - VT

Thứ Hai, 08/06/2020, 08:10 GMT+7
Các bài đã đăng