Hội nghị Sơ kết Công tác hoa tiêu hàng hải 05 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2020

Thứ Sáu, 26/06/2020, 15:40 GMT+7

          Ngày 12/6/2020, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác hoa tiêu hàng hải 05 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2020 nhằm đánh giá hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu trong khu vực và triển khai giải pháp trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cảng vụ Hàng hải: Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai; cùng đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng và Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

          Tại hội nghị, đại diện phòng An toàn - An ninh hàng hải đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác hoa tiêu hàng hải trong 05 tháng đầu năm 2020kế hoạch 07 tháng cuối năm 2020 tại khu vực vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh. Trong 05 tháng đầu năm 2020, các Công ty Hoa tiêu đã hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong quản lý hoạt động Hoa tiêu hàng hải; Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải, các Công ty Hoa tiêu khu vực, cùng với CHHVN nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trước những khó khăn do dịch bệnh Covid 19 cũng như kết quả cung cấp dịch vụ hoa tiêu trong khu vực.

          Báo cáo cũng nêu rõ một số thiếu sót cần phải khắc phục và các giải pháp cụ thể triển khai nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Văn Bính - Q. Trưởng phòng An toàn - An ninh hàng hải báo cáo công tác hoa tiêu hàng hải 05 tháng đầu năm 2020

          Tại Hội nghị, đại diện các hạng hoa tiêu, phòng hoa tiêu, lãnh đạo các công ty Hoa tiêu cùng các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các Cảng vụ Hàng hải trong khu vực thẳng thắn trao đổi, thảo luận, góp ý trên tinh thần xây dựng về những kết quả đạt được, những thiếu sót cần khắc phục nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.

          Hội nghị diễn ra thành công, tốt đẹp trong không khí đoàn kết, hợp tác, cầu thị với mục tiêu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 05 tháng đầu năm 2020, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 07 tháng cuối năm 2020 nhằm giảm thiểu các sự cố, tai nạn hàng hải và đảm bảo an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Một số hình ảnh các đại biểu thảo luận tại hội nghị