Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh gia hạn tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ Sáu, 03/07/2020, 10:00 GMT+7

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: /TB-CVHHTPHCM                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc đáp ứng các yêu cầu sau:

I. Số lượng tuyển dụng:

1. Vị trí Điều hành viên hệ thống VTS (hạng III): 03 người.

2. Vị trí  An toàn – an ninh hàng hải (hạng III): 01 người.

3. Vị trí Sỹ quan boong: 01 người.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Thời gian - Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2020.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

(Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm)