Kết quả giải quyết TTHC tháng 06 năm 2020

Thứ Hai, 06/07/2020, 08:12 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 06.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.048

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.048

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0