Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020

Thứ Tư, 08/07/2020, 16:46 GMT+7

THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

 

THÔNG BÁO

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP.HỒ CHÍ MINH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

(Thông báo số 553/TB-CVHHTPHCM ngày 26/6/2020)

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm bảo vệ: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Nhân viên phục vụ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển lao động.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/7/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

 (xem file Thông báo chi tiết đính kèm)