HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ Hai, 20/07/2020, 21:03 GMT+7

   Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển, bến phao và các đơn vị đóng mới, sửa chữa tàu biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực thi Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg, ngày 17/07/2020, tại Hội trường Cảng Sài Gòn, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở (cảng, bến phao, xưởng đóng tàu) góp phần cải thiện môi trường trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Viết Trọng – P. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

   Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Môi trường Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo 50 đơn vị khai thác cảng biển, bến phao, xưởng đóng mới, sửa chữa tàu biển trên địa bàn Thành phố.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

 

   Tại Hội thảo, đại diện Phòng Pháp chế - Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tổng quan Hệ thống luồng hàng hải, bến cảng, bến phao, xưởng đóng mới, sửa chữa tàu biển thuộc khu vực trách nhiệm quản lý; các hoạt động hàng hải trên địa bàn như lưu lượng các phương tiện vận chuyển, lưu lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, nhằm đánh giá tiềm ẩn nguy cơ sự cố, tai nạn hàng hải và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu trong khu vực.

Chuyên viên Phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hồ Chí Minh; công tác triển khai quy chế phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực.

 

   Các thành viên tham gia Hội thảo cũng được nghe đại diện Vụ Môi trường Bộ Giao thông vận tải phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hàng hải và những quy định pháp luật liên quan tới công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Ông Nguyễn Đức Thuyết, Chuyên viên chính Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy định pháp luật về môi trường trong quản lý hoạt động hàng hải.

 

   Hội thảo cũng được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cảng, cơ sở trên địa bàn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và phổ biến quy định XPVPHC trong lĩnh vực môi trường. 

Ông Nguyễn Cảnh Dương - P. Chi cục trưởng Chi cục Môi trường hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và phổ biến quy định XPVPHC trong lĩnh vực môi trường.

 

   Để nâng cao năng lực ứng phó cấp cơ sở,  các thành viên tham gia Hội thảo cũng được nghe Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam trình bày đề xuất giải pháp tăng cường năng lực phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tại cảng.

Ông Phạm Văn Sơn, Tổng thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam - Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam trình bày đề xuất giải pháp tăng cường năng lực phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tại cảng.

 

   Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường tại cảng, đảm bảo điều kiện kinh doanh khai thác và việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở, Ban tổ chức Hội thảo trực tiếp giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và tổng hợp những nội dung ngoài thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

 

Ban Tổ chức Hội thảo giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp khai thác cảng, bến phao, xưởng đóng mới, sửa chữa tàu biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

   Sau hơn 03 giờ làm việc, Hội thảo diễn ra thành công, tốt đẹp trong không khí hỗ trợ, hợp tác, cầu thị với mục tiêu nhằm giảm thiểu các sự cố, tai nạn hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, góp phần cải thiện môi trường trên địa bàn Thành phố.