Kết quả giải quyết TTHC tháng 07 năm 2020

Thứ Hai, 03/08/2020, 09:45 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 07.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.481

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.481

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0