Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển ban hành ngày 23/07/2020, có hiệu lực ngày 15/9/2020

Thứ Tư, 05/08/2020, 09:30 GMT+7
Các bài đã đăng