Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 04/09/2020, 16:32 GMT+7

Ngày 14/8/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2020. 

Các bài đã đăng