Thông báo hàng hải số 200/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 08/9/2020 - Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Cty CP VT và GN Hải Long

Thứ Tư, 09/09/2020, 10:03 GMT+7
Các bài đã đăng