Thông báo Kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh của Hội đồng tuyển dụng

Thứ Năm, 10/09/2020, 13:54 GMT+7

Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc  tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh năm 2020.

Chi tiết theo file đính kèm