Kết quả giải quyết TTHC tháng 08 năm 2020

Thứ Ba, 01/09/2020, 16:50 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 08.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

8.863

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

8.863

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0