Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 28/09/2020, 15:02 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm.