Thông báo về việc chuyển Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Long An về trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ Năm, 01/10/2020, 10:49 GMT+7