Kết quả giải quyết TTHC tháng 09 năm 2020

Thứ Tư, 07/10/2020, 09:56 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 09.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

8.111

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

8.111

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0