Kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2020

Thứ Hai, 02/11/2020, 23:58 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 10.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

8.386

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

8.386

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0