Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”

Thứ Ba, 10/11/2020, 16:52 GMT+7

          Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1933/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2020, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan hoạt động hàng hải hưởng ứng tham gia Cuộc thi; Đồng thời, tích cực tuyên truyền, đăng tải thông tin về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để thu hút đối tượng là công dân Việt Nam đủ 16 tuổi trở lên tham gia.

          Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” do Bộ GTVT chủ trì sẽ được tổ chức thi trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm tại địa chỉ của cuộc thi: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn hoặc http://cchc.mt.gov.vn. Thời gian dự kiến thi bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020. Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi, bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

          Về nội dung của Cuộc thi: Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính của Bộ GTVT nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính công và công tác hiện đại hóa hành chính.

          Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT dưới hình thức trắc nghiệm. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành phần thi, mã tra cứu kết quả.

          Hướng dẫn và thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm.