Kết quả thủ tục hành chính tháng 11

Chủ Nhật, 06/12/2020, 07:24 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 11.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

8.813

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

8.813

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0