CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thứ Tư, 30/12/2020, 12:19 GMT+7

    Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4582/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4627/CHHVN-BCĐ ngày 04/12/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Hội nghị công chức, viên chức năm 2021, ngày 14/12/2020 Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị công chức – viên chức năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Nga - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của Cục Hàng hải Việt Nam cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

         

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ

    Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch 03 đồng chí: ông Nguyễn Hải Nam - Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Minh Trí Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Đức Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

 

      Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

    Tại Hội nghị các Đại biểu đã thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm điểm công tác dân chủ năm 2020 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra các phương  hướng, nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn năm 2020, báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế chi tiêu nội bộ của Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh và một số nội dung dự thảo sửa đổi cho các quy chế tài chính năm 2020.      

 

Ông Ngô Quang Hưng – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. HCM báo cáo tổng kết năm 2020  và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

    Qua báo cáo công tác thực hiện dân chủ năm 2020, Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021 trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

 

Ông Trương Minh Trí – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng kết phong trào thi đua  phát động thi đua

    Góp phần hoàn thành tôt các nhiệm vụ chính trị được giao, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua năm 2020 đã phát động, báo cáo kết quả thực hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen tặng, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021.

    Tại Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2021-2023 gồm 05 đồng chí, các thành viên Ban Thanh tra nhân dân đại diện cho các Phòng/Đại diện/Trạm với số phiếu tín nhiệm cao.       

Ông Nguyễn Văn Nga - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Nga - Trưởng phòng Tài chính Cục Hàng hải Việt Nam đã nêu ra những mặt đạt được và chưa đạt được và ghi nhận các đề xuất kiến nghị của Cảng  vụ  đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị. Mong muốn tập thể Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được để xứng đáng  là lá cờ đầu của hệ thống Cảng vụ Hàng hải cả nước.

 

Ông Nguyễn Hải Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải

Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

    Thay mặt công chức, viên chức, Ông Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Cảng  vụ Hàng  hải Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Nga- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, và đặc biệt cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, Ngành của Thành phố đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Cảng vụ Cảng  vụ Hàng  hải Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Cục Hàng hải Việt Nam và Ủy Ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

    Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể  công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong việc quản lý điều hành, không ngừng tiếp thu và đổi mới phương thức làm việc, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì mối liên hệ mật thiết trong công tác với các cơ quan liên ngành trong việc thực thi nhiệm vụ và phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

    Giám đốc Nguyễn Hải Nam cùng toàn thể CCVC của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM quyết tâm cống hiến hết mình, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nỗ lực trong thực thi nhiệm vụ, duy trì tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CCVC và người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

   Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp công khai, khách quan của CCVC, Giám đốc Nguyễn Hải Nam đã giải đáp cặn kẽ, rõ ràng các kiến nghị của CCVC, tập thể đã biểu quyết  thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

 

Ông Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Cảng vụ  và ông Trương Minh Trí Chủ tịch

Công đoàn ký kết giao ước phát động phong trào thi đua năm 2021

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Đoàn thanh niên chào mừng Hội nghị

 

Ông Bùi Xuân Giao - Trưởng Ban thanh tra Nhân dân báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

 

Bà Phan Thùy Dương – Trưởng phòng Tài vụ báo cáo thu chi tài chính năm 2020

 

Ông Ngô Ngọc Hải –Tổ công đoàn VTS Vũng tàu phát biểu đóng góp ý kiến

 

Bà Trịnh Thị Tuyết Mai báo cáo tham luận chăm lo đời sống công chức, viên chức

Đề xuất giải pháp thực hiện trong năm 2021