Thông báo Hàng hải số 309/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/12/2020 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu bến khai thác tàu 32.000 DWT giảm tải cầu cảng A; khu bến khai thác tàu 32.000 DWT cầu cảng B và khu bến khai thác tàu 1.000 DWT cầu

Thứ Hai, 04/01/2021, 09:49 GMT+7
Các bài đã đăng