Kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020

Thứ Hai, 04/01/2021, 23:16 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 12.2020

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.265

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.265

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0